Viete že…? (sloveso môcť)

Z iniciatívy študentov otvárame na stránkach nášho študentského magazínu pravidelné jazykové okienko. V ňom sa budeme…