Diabetes mellitus – pandémia 3. tisícročia (14. november – Svetový deň diabetu)

Od roku 1991 si každoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu vyhlasovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Medzinárodnou diabetickou federáciou. Projekt medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) má za cieľ zvýšiť povedomie o všetkých typoch cukrovky a podporiť programy prevencie cukrovky 2. typu. Tento svetový deň sa slávi 14.11. na počesť dňa, kedy sa narodil objaviteľ inzulínu Frederick Banting.

Ilustračná fotografia

Diabetes mellitus, alebo cukrovka, je ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať koncentráciu krvného cukru v bežných medziach. Častejší je diabetes mellitus 2. typu, ktorý súvisí so životným štýlom. Diabetes nie je iba dedičné ochorenie, preto by sa mali mať na pozore aj tí, ktorí ochorenie v rodine nemajú. Ak nie je diabetes liečený alebo je liečený nedostatočne, môže viesť k poškodeniu niektorých tkanív, predovšetkým očí, ľadvín, periférnych nervov a ciev.

Cukrovkou dnes podľa vedúcej oddelenia podpory zdravia RÚVZ Silvie Kontrošovej celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí. Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 350-tisíc ľudí, pričom štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie.

Nitriansky kraj je vo výskyte diabetu na druhom mieste v celoslovenskom meradle. Ochorení geometricky stále stúpa. Preto, buďme ostražití a vnímaví. Pretože táto „sladká pliaga“ môže postihnúť, bohužiaľ, každého.