DSD- jedinečná príležitosť nadobudnutia jazykových zručností v nemeckom jazyku.

DSD – Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, skrátené Deutsches Sprachdiplom, je skúška z nemeckého jazyka, ktorá sa vykonáva na vybraných gymnáziách a základných školách vo vyše 1000 krajinách vďaka Goethe Institutu.

Na našom gymnázium máme tú možnosť absolvovať ho na pôde našej alma mater. Pani profesorka nemčiny, PaedDr. Tünde Rosová, je zároveň v komisii skúšajúcich a ochotne nám poskytla krátky rozhovor, aby nám viac priblížila DSD diplom.

Čo to je DSD ?

DSD je jazyková skúška, ktorá má 2 formy : DSD I a DSD II. Obidve skúšky pozostávajú z testovania zručností v nemčine, ktoré sú 1. čítanie s porozumením, 2. počúvanie s porozumením, 3. písomný prejav, 4. ústny prejav. Faktom ale je, že skúšky sa líšia časom, ktorý máte na vypracovanie daných úloh.

Väčšina ľudí si myslí, že testy sa opravujú priamo na mieste. Je to tak ?

Nie, vypracovania sa posielajú do Nemecka.

Prečo by ste odporučili tento diplom študentom?

V celej EÚ je štandardom mať znalosť dvoch jazykov a v dnešnej dobe je prirodzené hovoriť po anglicky. Táto skúška je jedinečnou možnosťou poskytnúť žiakom preukaz o tom, že vedia hovoriť po nemecky na veľmi vysokej úrovni. Diplom má celoživotnú a celosvetovú platnosť a viete ho využiť v profesijnom živote v budúcnosti.

Vie nám DSD pomôcť aj pri štúdiu na vysokej škole ?

Áno, je to potvrdenie, ktoré platí aj na školách a aj v zamestnaniach. Keď má niekto záujem o štúdium v nemecky hovoriacej krajine a má DSD II na úrovni C1, nemusí už dokazovať svoje jazykové schopnosti.

Je vhodné pripravovať sa na túto skúšku samostatne?

Je to individuálne. Ak hovoríme o DSD I, tak sa príprava dá zvládnuť aj samostatne, ale ak rozmýšľame aj nad DSD II, tak by sme určite mali vyhľadať profesionálnu pomoc.

Ako by sme sa mali pripravovať ?

Jednou z mojich rád je, že by sme si mali prehlbovať slovnú zásobu, napríklad, čítaním. Takýmto spôsobom sa naučíme rôzne nové slovíčka, ktoré sa nám neskôr uložia v našich hlavách a spomenieme si neskôr na ne. Na našom gymnáziu máme aj nemeckú knižnicu, z ktorej si viete kedykoľvek vypožičať knihu akejkoľvek jazykovej úrovne od A1 až po C1.


Ďakujeme pekne, pani profesorka, za rozhovor a vám milí študenti veľa šťastia pri skúškach a ostatným veľa odvahy a bojovnosti, popasovať sa s výzvou zapojiť sa do tejto jedinečnej príležitosti – spraviť si takéto osvedčenie na úrovni vysokoškolskej štátnice v nemeckom jazyku.