Dušičky – sviatok všetkých zosnulých

Ilustračná fotografia. Zdroj: Twitter.com

V srdciach každého z ná majú miesto ľudia, ktorí už medzi nami nie sú… V tieto novembrové dni si na nich intenzívne spomíname. Po minulé roky sme sa chodili s nimi „rozprávať“ na miesta ich večného odpočinku, zapaľovali sme sviečky, kládli vence…
No tento rok je to, bohužiaľ, inak. Sme nútení zostať doma, to však ale neznamená, že tento sviatok a spomienka na našich milovaných upadne do zabudnutia. Určite ste si na svojich blízkych spomenuli mnohokrát, či už pri vykonávaní mnohých bežných činností alebo sa vám v pamäti vynorili mnohé krásne chvíle, ktoré ste spolu prežili.
História tzv. Dušičiek siaha už do 10. storočia po Kristovi, kedy si naši predkovia na zosnulých spomínali častejšie, ako len raz ročne. Možno si kladiete otázku – prečo práve 2. november? Odpoveď je prostá. Ešte z predkresťanského obdobia sa zachovala predstava, že v tento čas sa prepája svet živých a mŕtvych, a tak sú k nám zosnulí “bližšie.“ Na Slovensku sa Dušičky veľmi úzko spájajú so Sviatkom všetkých svätých a mnoho ľudí si tieto sviatky dokonca spája aj do jedného. Pôvodne Sviatok všetkých svätých vznikol približne v 4. storočí vo východnej kresťanskej cirkvi, bol venovaný svätcom, ktorí nemali miesto v cirkevnom kalendári. Jeho oslava pripadla na dátum 1. novembra, no nebolo tomu tak vždy. Na tento dátum ho definitívne preložil až pápež Gregor IV.
Toto sviatočné obdobie využime okrem spomienok na našich drahých aj na to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je byť čo najviac s našimi blízkymi teraz, užívať si ich prítomnosť, aby sme neskôr neľutovali , že sme si na to nenašli čas.