Gymnázium Nové Zámky – škola splnených snov

Mnohí násťroční sa po ukončení základnej školy len ťažko rozhodujú, čím by v budúcnosti chceli byť. Často zvažujú stredné odborné školy a ísť na vysokú školu už v budúcnosti neplánujú nastúpiť. No tí šikovní, ktorí sa aj po ukončení strednej školy chcú ďalej vzdelávať a prehlbovať svoje vedomosti na niektorej z vysokých škôl, sa správne rozhodnú pre nás, našu všeobecno-vzdelávaciu inštitúciu, gymnázium, ktoré im počas ôsmich alebo štyroch rokov poskytne hlboké, odborné i všeobecné vedomosti prírodovedného, ale i humanitného zamerania, a tak sa naši maturanti môžu slobodne rozhodnúť pre ktorúkoľvek vysokú školu.

Naša škola – Gymnázium Nové Zámky, už dlho patrí medzi najúspešnejšie v Nitrianskom kraji, a to z pohľadu úspešnosti a popredných umiestneniach v rôznych olympiádach a súťažiach až na celosvetovej úrovni, ale aj vo vysokej percentuálnej úspešnosti prijatých na vysokú školu.

Svedectvom toho, že na našej škole panuje pozitívna atmosféra, kvalitná výučba a výchovno-vyučovací proces je spestrený rôznymi exkurziami, kurzami a mimoškolskou činnosťou, je aj táto krátka anketa o dojmoch a skúsenostiach, ktoré vám prinášame v krátkom sumáre odpovedí našich študentov:

Reakcia maturantky:

… ako 14 ročná som nevedela , čo chcem ďalej študovať , a preto bola pre mňa gymnázium jasná voľba. Nanešťastie sa nás dištančné vzdelávanie týkalo takmer dva roky , ale o to viac si teraz vážim čas , ktorý sme mohli stráviť spolu v triede. S úrovňou vzdelávania som veľmi spokojná a moje očakávania boli naplnené. Hlavne mi tieto roky dali čas, ktorý som potrebovala na rozhodnutie ohľadom ďalšieho štúdia.

Maturantka:

to, prečo som si vybrala túto školu, bol fakt, že som bola príliš mladá na to, aby som už vedela, čím chcem byť … Teraz už môžem skonštatovať, že som neskutočne rada za to , že navštevujem túto školu, pretože presahuje všetky moje sny o nej predtým, ako ma na ňu prijali.

Tercia:

som rada , že mám možnosť študovať na gymnáziu, mám oveľa viac vedomostí ako na predchádzajúcej škole. Prešla som sem hlavne preto , pretože sa chcem dostatočne pripraviť na vysokú školu, na ktorú som odmalička chcela chodiť.

Tercia:

aj keď som sa občas zamýšľala, aké by to bolo, keby som zostala na základnej škole, nikdy som svoje rozhodnutie neľutovala. Vzdelávanie je na vysokej úrovni, čo som pri výbere školy hľadala. Moje očakávanie gymnázium naplnilo a do plusu sa mi páči aj jeho areál.

Tešíme sa na všetkých našich prvákov a vedzte, že sa vám u nás bude páčiť a tiež už po krátkom čase štúdia pochopíte, že naše gymnázium je tá najlepšia a správna voľba.

Amira Maki, Romana Kondéová, študentky 1. A