Naša rodinka sa rozrástla

Milí čitatelia, ako je už zvykom, každoročne sa na našej škole organizujú imatrikulácie, ale to už asi všetci dávno viete. Tento rok sme dostali i my tú česť, ako trieda – tercia A, pripraviť toto podujatie pre primánov. Stálo za tým skutočne veľa úsilia a práce, no myslím si, že sme to zvládli. Pripravovať sme sa začali už začiatkom školského roka  a naplánovali sme si ozaj všetko. V deň imatrikulácie už poznal každý svoju funkciu a bez zaváhania si ju plnil na výbornú. Počas prvej vyučovacej hodiny sme pripravili telocvičňu a po príchode našich prváčikov, oblečených v pyžame a s detských podbradníkoch, plyšákmi, nám Michal Orémusz – predseda študentského parlamentu, v krátkosti ozrejmil ich činnosť a taktiež aj aktivitu Červeného kríža.

Následne dostali slovo naši moderátori, ktorí privítali všetkých prítomných, vedenie školy a našich pedagógov. Ozrejmili sme primánom nasledujúci priebeh prijímacej slávnosti a mohlo sa začať. Každý žiak od nás dostal písmenko, pod ktorým súťažil a bol priradený do jedného zo štyroch tímov. Pripravili sme si pre nich množstvo zábavných aktivít, ako napríklad hádanie názvu piesne a jej interpreta, písanie básne, lovenie jabĺk z vody a podobne. Po ukončení súťaží a po zložení imatrikulačného sľubu, sme primánom zablahoželali, že teraz už môžu hrdo niesť titul žiak gymnázia. Zaznela študentská hymna a všetkých sme ponúkli občerstvením, ktoré taktiež pripravili žiačky našej triedy. Nakoniec sme si všetci spoločne zatancovali, zatlieskali a rozbehli domov. To, či sa náš program primánom páčil, nevieme, no dúfame, že si ho užili aspoň tak, ako my pred tromi rokmi.