Maturity sú zrušené!

Bez maturity… Druhý rok absolventi našej školy opustia jej brány bez maturity. Ich radosť, no pre ostatných situácia na zamyslenie. Táto štátna záverečná skúška stredoškolského štúdia bola od nepamäti dôkazom ich zrelosti, nadobudnutých vedomostí a pripravenosti pokračovať úspešne v ďalšom vysokoškolskom štúdiu. Človek mieni, no táto zvláštna doba, mení. V konečnom dôsledku môže maturita vyzerať, ako len formálna skúška, ktorou prešli a zvládli ju všetci.

No skutočnosť je trochu iná. Nebol to len akýsi slávnostný akt, ale vedomostné vyvrcholenie ich snahy, dôslednosti vo vzdelávaní, všeobecnom prehľade a akýsi prvý krok do sveta, kde takýchto skúšok bude ešte nespočetne. Dištančná forma výučby nevyhovuje všetkým, nemá každý vybudovanú takú sebadisciplínu, aby ani v tejto, môžeme ju nazvať, trochu anonymnej forme vzdelávania, kedy interakcia učiteľ – žiak, nie je taká intenzívna a dôsledná, nepoľavil, a tak trochu si podvádzaním neuľahčil poctivú, každodennú prípravu na vyučovanie. Nuž, čo povedať… Všetci sa vysporadúvame s rôznymi situáciami, ktoré nám táto doba priniesla do cesty. Ako sa hovorí, človek si zvykne na všetko, čo a ako to zasiahlo do života mladých ľudí, ktorí len stáli na štartovacej čiare, ukáže len čas. Vykryštalizujú sa postupne všetky dopady a následky, či dokážu rozumne preklenúť toto ťažké a náročné obdobie, ako pre študentov, tak určite aj pre učiteľov.

Z pohľadu budúcej maturantky môžem s istotou povedať, že pandémia nám do života priniesla viac negatívnych ako pozitívnych skutočností. Žiaci strácajú motiváciu, koncentráciu a všetkým sa ťažko adaptuje na aktuálnu situáciu. Výpadky elektriny alebo internetu nám zasahujú do vyučovacieho procesu takisto ako aj napr. naši domáci miláčikovia, ktorí nás nechtiac rušia počas samotných vyučovacích hodín.

Maturita, veľmi dôležitá skúška v živote človeka, je už druhý rok zrušená. Samozrejme, niektorí študenti z toho majú veľkú radosť, ale je to skutočne také skvelé, ako sa to zdá? Nie je to len istá formalita. Maturita je dôležitá skúška, ktorá ukáže našu dlhoročnú snahu a je akýmsi odrazovým skokom do budúcnosti, pretože na vysokých školách nás bude čakať nespočetne veľa podobných skúšok. Ako zvládneme tie, keď nám maturitu zrušia a veľakrát sa nevieme prinútiť k štúdiu tak, ako počas prezenčnej formy štúdia?

Pevne verím, že maturity budú obnovené, budeme fungovať ako predtým a všetkým ukážeme, akí sme vzdelaní, múdri a inteligentní mladí ľudia – gymnazisti!