Medzinárodný deň študentov

Dňa 17. novembra oslavujeme deň študentov, aby sme si pripomenuli udalosti zo 17.novembra 1939. V ten deň vyšli študenti do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Obeťou sa stal študent medicíny Jan Opletal a ďalších deväť organizátorov – študentov, ktorí chceli demonštrovať len svoju nevôľu a bojovať proti násiliu. Potom nasledovalo zavretie všetkých vysokých škôl a viac ako 1200 študentov odviezli do koncentračných táborov. V roku 1989 vyšli hromadne opäť protestovať proti totalite a bojovať za demokraciu. Tentokrát už boli úspešní. A na počesť pohnutých a smutných čias štyridsiatych rokov si každoročne so cťou tento deň pripomíname.

V mene celého ŠUMu, Vám chceme popriať krásny sviatok, plno síl, zdravia a úspechov! Nezabudnime na odkaz, ktorý sa s naším sviatkom spája.

Pre študentov bol 17. november krutý aj v roku 1939 - SME
https://domov.sme.sk/c/6141057/pre-studentov-bol-17-november-kruty-aj-v-roku-1939.html
17.november. Deň, kedy nacisti zlomili študentov, Slováci s Čechmi  komunistov | Glob.sk
https://glob.zoznam.sk/17-november-den-kedy-nacisti-zlomili-studentov-slovaci-s-cechmi-komunistov/
Udalosť na ktorú sa zabúda. Odkedy je 17. november dňom študentov? |  Aktuality.sk
https://www.aktuality.sk/clanok/539796/udalost-na-ktoru-sa-zabuda-od-kedy-je-17-november-dnom-studentov/