Naozaj sa poznáme? Dnes s pani profesorkou Tóthovou.

Ako takmer každý rok, tak aj tento, sa náš profesorský zbor rozrástol a to konkrétne o pani profesorku Mgr. Janu Tóthovú, ktorú sa mi podarilo vyspovedať.

Týmto, by som Vás, pani profesorka, v mene ŠUMu a gymnázia chcela privítať medzi nami.

1.) Vitajte, pani profesorka opäť medzi nami. Prezraďte nám, prosím, niečo o sebe. Na ktorých predmetoch sa na Vás môžeme tešiť?

Vyučujem biológiu a geografiu, k výberu týchto predmetov ma viedla láska k prírode, vysvetlenie procesov, ktoré v nej prebiehajú. Okrem toho som triedna profesorka v 1.B.

2.) Ako si spomínate na Vaše školské časy?

Moje školské časy na ZŠ Mostnej boli príjemné, mala som úžasnú triednu učiteľku G. Pirohárovú, ktorá mala dušu a srdce len pre deti. Na gymnáziu v Nových Zámkoch to už bolo hlavne o učení. Mali sme tiež milých profesorov, ale už bolo nutné sa vzdelávať do života. Vtedy človek už naozaj dospeje.

3.) Máte nejakú činnosť alebo záľubu popri vašej práci, pri ktorej si viete oddýchnuť?

Najradšej chodím von, do prírody. Niekedy stačí aj ihrisko s mojimi deťmi, inokedy to chce už poriadnu túru, výlet do lesa, do zelene, kde si oddýchnu oči aj myseľ. Zeleň potrebujem na oddych. Samozrejme spánok, každý ho potrebuje. Rada si čítam časopisy, najmä Čarovné Slovensko, ktoré „zhltnem” za 2-3 dni, potom netrpezlivo čakám mesiac na nové vydanie. Odporúčam 🙂 . Aj iné časopisy sú relaxom pre mňa. Napríklad Lidé a Země, Svet zvierat či Zázračná planéta sú pre mňa prínosné aj kvôli informáciám.

4.) Máte nejakú nezabudnuteľnú spomienku počas Vášho pôsobenia ako profesorka?

Nezabudnuteľné spomienky sú hlavne negatívne, aj keď sa človek snaží zabudnúť, zostávajú v hlave. Príjemné spomienky na mojich uvádzajúcich profesorov, na Mgr. E. Lorenzovú a pána profesora Roberta Gancznera, s ktorými sa človek vždy zasmial. Pomohli mi skúsenosťami a teraz sú už na zaslúženom dôchodku. Na gymnáziu v Nových Zámkoch som začínala ako praktikantka a teraz som sa po deviatich rokoch vrátila s veľkou radosťou ako učiteľka! Ďakujem týmto pánovi riaditeľovi za dôveru.

5.) Ak by ste si nezvolili prácu pedagóga, aké by bolo Vaše povolanie?

Ak nie učiteľka na základnej škole ani gymnáziu, tak určite učiteľka v škôlke. Alebo by som merala dĺžku turistických chodníkov v Tatrách 🙂 . Možno vedec, možno by som sa starala o zvieratá, kto vie? Mám rada aj drobné ručné práce, najmä počas covidu vyrábam napríklad vianočné ozdoby, ikebany, hračky pre moje deti a šijem. Pestujem kvety… No je toho na výber.

Ďakujem za váš čas a teším sa na príjemnú spoluprácu so študentmi gymnázia v NZ. Nezabudnite sa usmievať, aj keď pod rúškom, na očiach to vidno.