ROZHOVOR: Novozámčan Milan Grieč, ktorý stál pri zrode projektu Príbehy výnimočných Novozámčanov, rozbieha ďalšie dobrovoľnícke projekty

Milan Grieč počas diskusie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Bývalý študent novozámockého gymnázia, Milan Grieč, sa venuje právu finančného trhu, vo voľnom čase však pracuje na viacerých dobrovoľníckych projektoch. V rozhovore sa dozviete ako začínal, ako pripravoval projekt o výnimočných Novozámčanov a mnoho ďalšieho.

Si absolvent novozámockého gymnázia. Odtiaľ si ťa pamätám ako študenta, ktorý stál skôr v ústraní, nenápadný. Ako si spomínaš na svoje stredoškolské roky? A kam viedli tvoje ďalšie kroky?

Nemyslím si, že som bol v čase gymnaziálnych štúdií nevýrazný. Moje sebavedomie, ako vtedy a aj dnes, bolo a je postavené na veciach, ktoré nie sú plytké a samoúčelné, ale naopak na tom, čo je spoločensky zodpovedné a užitočné nie len pre mňa ale aj pre iných ľudí. Spomínam si, že som rád diskutoval s profesormi, vďaka čomu, si ma mnohí z nich doteraz pamätajú, ako som počul.

Z nenápadného, skôr mĺkveho mladíka sa stal dnes už verejne známy mladý muž, a to nie len pre Novozámčanov.

Súhlasím s tým, že vďaka mojej dobrovoľníckej činnosti mám možnosť spoznávať mnoho ľudí, čo sa potom prejaví v tom, že ma istí ľudia spoznávajú. Bránim sa ale tomu, že som verejne známy, som známy ľuďom, ktorí oceňujú to, na čom pracujem vo svojom voľnom čase.

Vyštudoval si právo, venoval si sa tejto profesii?

Právo som absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdia som absolvoval stáže v think tanku, na ministerstve, na krajskom súde a brigádoval som v bankách. Po škole som si vybral oblasť, ktorej sa chcem venovať, a tou je právo finančného trhu.

Kde teraz žiješ a pôsobíš?

Žijem v Bratislave, kde aj pracujem. Venujem sa oblasti „compliance“ v centrálnom bankovníctve. Ako dobrovoľník sa vo svojom voľnom čase snažím pomáhať ako v Bratislave tak i vo svojich rodných Nových Zámkoch rôznym projektom.

Ako sa zrodil projekt Príbehy výnimočných Novozámčanov?

Začnem inak. Po tom, ako som popri vysokej škole pracoval v Bratislave aj ako dobrovoľník v mimovládnych neziskových organizáciách ako sú Inštitút SGI, Aliancia Fair-play, Európsky dialóg alebo Európske združenie študentov práva na Slovensku, som sa rozhodol, že pomôžem aj Novým Zámkom, a to aj napriek tomu, že projekt jednej z menovaných organizácii zlepšoval život aj Novozámčanom. Už dlho som si uvedomoval, že z Nových Zámkov pochádza veľké množstvo čestných a pracovitých ľudí, ktorých práca má pre Slovensko nezanedbateľný význam. Preto som vytvoril koncept diskusií s vybranými hosťami, súčasťou  ktorých boli aj hudobné vystúpenia. Mnou vedené rozhovory boli zamerané na životné cesty hostí, boli zároveň interaktívne jednak v tom, že prítomní ľudia sa mali možnosť hostí spýtať akúkoľvek otázku a tiež v tom, že z každej diskusie sa na Facebooku konal živý prenos. V rámci tohto projektu som mal dokonca možnosť o ňom spraviť prednášku pre študentov Gymnázia Nové Zámky.

Po piatich diskusiách som sa rozhodol odovzdať tento projekt odboru kultúry na Mestskom úradu Nové Zámky pre to, že som sa nesnažil a nikdy sa ani nebudem snažiť postaviť akékoľvek aktivity len na mojej osobe, ale úprimne sa snažím obklopovať ľuďmi, ktorí moju snahu pochopia, nadchne ich a budú v nej pokračovať sami. Okrem toho som Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku a Zastúpeniu Európskej komisii na Slovensku pomáhal pri informačnej kampani „Tento raz idem voliť“ a „Doma v EÚ“ pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu, a to organizáciou 2 diskusií v Nových Zámkoch. Obe som moderoval. Na jednej z nich sa zúčastnila v tom čase zvolená prezidentka Slovenskej republiky, pani Zuzana Čaputová. V súčasnosti sa snažím priniesť do Nových Zámkov stabilné celoslovenské diskusné značky. Prvá z nich, ktorú sa mi podarilo presvedčiť o význame rozšíriť harmonogram aj o Nové Zámky, je projekt Café Európa. Jeho organizátorom je Zastúpenie Európskej komisii na Slovensku a realizátorom Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. V Bratislave som aktuálne súčasťou Programu expertného dobrovoľníctva organizácie LEAF, v ktorom pomáham zatiaľ 2 občianskym združeniam právnym poradenstvom. Tiež ako dobrovoľník. Taktiež pomáham Bratislavskému dobrovoľníckemu centru s prípravou odovzdávania dobrovoľníckych ocenení „Srdce na dlani“ a zúčastňujem každoročnej akcie tejto organizácie – Týždňa dobrovoľníctva, počas ktorých najmä čistím a ošetrujem verejné priestranstvá v Bratislave.

Tvoje vyhliadky do Tvojho profesijného a súkromného života?

Chcem žiť spokojný a šťastný život, čo pre mňa znamená nielen naplnenie mojich profesijných ambícií, ktoré spočívajú predovšetkým v práci v medzinárodnom prostredí a v konfrontácii s rôznymi prístupmi ku riešeniu úloh, ale je to aj pocit užitočnosti pre komunitu a spoločnosť, v ktorej žijem, keďže dúfam, že sa doba už pomaly mení z časov cynického individualizmu na úprimný občiansky aktivizmus.