Študenti gymnázia darovali krv aj počas aktuálnej situácie.

Zamestnanci Gymnázia darujú krv. Zdroj: archív Ivety Ježovej.

Slovenský Červený kríž spustil aj v roku 2020 ďalší ročník Študentskej kvapky krvi. Pandémia počet darcov znížila, no i napriek tomu sa nás v Transfúznej stanici v Nových Zámkoch hŕstka zišla a dobrovoľne túto život zachraňujúcu tekutinu darovala.

Pedagogička gymnázia v Nových Zámkoch Mgr. Iveta Ježová zorganizovala tento rok ďalší ročník Študentskej kvapky krvi. Pandémia však postihla aj oblasť darovania krvi a znemožnila každému tento ušľachtilý čin absolvovať.

Študentská kvapka krvi sa konala už počas dištančnej formy výučby, čo znemožnilo organizáciu klasickým spôsobom – prostredníctvom odberu tejto dôležitej tekutiny priamo v budove našej školy ako obvykle.

Študentka počas darovania krvi. Zdroj: archív Ivety Ježovej.

Komunikácia ohľadom tohtoročného podujatia teda prebehla online v spolupráci s novozámockým odberným miestom Národnej transfúznej služby.

„Nové epidemiologické opatrenia (dištančná výučba) spôsobili, že som Vás už nestihla informovať o odbere, ale verím, že to nie je dôvod, aby sme sa nezúčastnili aj tento rok tejto humánnej akcie,“ informovala o akcii Iveta Ježová prostredníctvom elektronického systému školy.

Darcovia, ktorými sú plnoletí študenti a zamestnanci gymnázia ohlásili svoj záujem prostredníctvom správy. Následne im bol pridelený termín odberu priamo v miestnej stanici NTS.

Zdroj: Archív Ivety Ježovej

„Vzhľadom k tejto situácii je avizovaný veľmi nízky počet darcov a je málo krvi,“ zdôrazňuje dôležitosť organizácie podujatia počas pandémie Ježová.

Podujatie sa pripravuje každoročne už niekoľko mesiacov dopredu, prípravy tento rok sťažili časté zmeny opatrení. Tie boli i príčinou zmeny termínu Študentskej kvapky krvi.

Národná transfúzna služba však taktiež zdôrazňuje dôležitosť darovania krvi v aktuálnej situácii. Táto život zachraňujúca tekutina sa totiž nedá nahradiť.

„Máme tu covid, ale život nekončí. Mnohí pacienti sú odkázaní na darcov krvi. Je to ešte dôležitejšie, aby darcovia chodili a darovali krv pravidelne. Som vďačná za každého darcu,“ informuje Iveta Ježová.

Počas aktuálneho ročníka sa prihlásilo pomerne veľké množstvo študentov, ktorí chceli nezištne pomôcť.

„Mnohí to však museli zo zdravotných a iných dôvodov odvolať. Počet teda nebol taký, na aký som zvyknutá,“ konštatuje Ježová.

Študentskej kvapky krvi sa zúčastňujú aj zamestnanci a učitelia Gymnázia v Nových Zámkoch. Pravidelne chodí darovať krv aj pedagogička PaedDr. Beáta Nociarová. Medzi pravidelných darcov sa zaradil i Mgr. Tomáš Adamovics.

„Je to naozaj ušľachtilá akcia, ktorou naozaj zachraňujeme život. Chorých je bohužiaľ stále veľa,“ hovorí Nociarová po darovaní krvi.

Beáta Nociarová počas odberu krvi. Zdroj: archív Ivety Ježovej.

Beáta Nociarová chodí darovať krv pravidelne už od ukončenia vysokej školy, vedie k darcovstvu i svojich študentov.

„Chodím darovať krv od svojej vysokej školy. Istý čas som bola z evidencie darcov vyradená kvôli problému s tlakom. Liek mi však našťastie vedeli nahradiť alternatívnym, ktorý je pri tomto akte tolerovaný. Túto krásnu tradíciu dodržiavame pravidelne, od čias, kedy som na gymnázium nastúpila a je to už veru tridsať rokov,“ hovorí o svojej motivácii k darovaniu krvi Beáta Nociarová.

Krv je možné darovať aj aktuálne v sídle Národnej transfúznej služby. Objednať sa na presný čas je možné cez telefónne číslo na webstránke NTSSR.sk.