Technológie – náš sluha a či pán?

Technológia sa vyvíja čoraz rýchlejšie. Postupne zapájame elektroniku do viacerých každodenných činností. Kupovanie lístkov cez telefón, vyučovanie cez Zoom, posielanie správ a fotiek ľuďom na druhej strane sveta.

Aj školy sa pomaly začínajú modernizovať – dostávajú tabletové i počítačové vybavenie. Nezabúdajme ani na to, že momentálne skoro každý študent má svoj vlastný telefón, ktorý si tiež nájde cestu do školy. Huawei, iPhone, Samsung, Xiaomi… to je len pár z populárnych značiek, ktoré však môžu byť pre študentov rozptýlením. Má to vlastne nejaký vplyv na kvalitu vyučovania? Má to nejaké plusy a mínusy?

Musím uznať, že telefóny sú určite už neodmysliteľnou súčasťou života takmer každého z nás. Či už ide o posielanie správ, hranie napríklad Clash Royale, pozeranie videí, písanie si prostredníctvom messengra. Aj toho najposlušnejšieho študenta pokúša myšlienka zobrať telefón a spraviť vtipnú fotku spolužiakovi.

Ďalší mínus sa jednoznačne týka socializácie. Keďže sú študenti počas prestávok na telefónoch, prestávajú sa medzi sebou rozprávať. Určite ste boli svedkami toho, že kamaráti sediaci vedľa seba komunikujú prostredníctvom messengra.

Dosť bolo mínusov a hľadajme aj plusy tohto novodobého výdobytku. Medzi jeho pozitíva dozaista patrí jednoduchá a rýchla komunikácia so školou prostredníctvom EduPage. Veľakrát sa stane, že nám príde dôležitá správa počas vyučovania. Vtedy nám nezostáva nič iné, iba sa na ňu okamžite pozrieť, prípadne odpovedať. Toto by nebolo možné, keby sme nemali telefóny. Niektoré informácie potrebujeme vyhľadať veľmi rýchlo a vtedy je najjednoduchšie vybrať z vrecka mobil a pozrieť si to online. Ak sa chcete odreagovať, spolužiaci vás otravujú, alebo máte hluk v triede a potrebujete si opakovať bez toho, aby vám kričali do ucha, jednoducho si stačí dať slúchadlá a ignorovať svoje okolie.

Samozrejme, tieto body sa nevzťahujú na interaktívne tabule, tablety v špecializovanej učebni, počítače v informatickej a ďalšiu elektroniku, ktorá pomáha počas vyučovania. Na týchto zariadeniach pracujú a zdokonaľujú sa študenti pod dozorom profesora, „väčšinou“ to, čo majú zadané ako úlohu.

Telefóny majú na škole svoje miesto a pravdepodobne aj mať budú, prinášajú veľa pozitív, na druhej strane sa musíme snažiť, aby nám nezviedli pozornosť niekam inam. Sú bezpochyby dobrí sluhovia, no nech nás neovládnu ako páni. Čas strávený „na mobile“ musíme mať jednoznačne pod kontrolou.