Valentínska pošta: Ako prebiehala na našej škole?

Fotka ŠUM - Gymnázium Nové Zámky.

Pôvod sviatku Svätého Valentína.
Dodnes sa vedú len nejasné dohady o tom, ako tento sviatok vznikol. Každopádne sa na jeho pôvod viaže legenda, ktorá hovorí o pohanskom kňazovi menom Valentín. Bol obrátený na kresťanskú vieru a žil v Ríme, údajne v 3. storočí nášho letopočtu. Cisár Claudio v tom čase vydal dekrét, ktorý zakazoval rímskym vojakom uzavrieť manželstvo. Tvrdil, že manželské radovánky by mohli spôsobiť rozptýlenie a vojaci by si neplnili svoje vojenské povinnosti.Valentín aj napriek zákazu zamilované páry sobášil. Avšak, onedlho to cisár zistil, uväznil ho a odsúdil na smrť. Pred vykonaním tohto rozsudku napísal Valentín zamilovaný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej bol údajne zaľúbený. Popravili ho 14. februára v roku 296 nášho letopočtu. Pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň. Na jeho počesť sa stal 14. február dňom zaľúbených a sv. Valentín sa stal jeho patrónom.

Štrnásteho februára 2020 sa roznášala valentínska pošta aj na našej škole, aktérkami ktorej boli naše redaktorky Vanesa Jarošová, Alenka Tamaškovičová, Johanna Stanczová a pomáhali im šikovné študentky z tercie A a náš šéfredaktor, Richard Prutkay. 

Podstatou nášho nápadu bolo, že naši študenti mohli napísať valentínku osobe, ktorej chceli touto formou zvestovať, prejaviť lásku, či poďakovanie. Naše redaktorky ho s radosťou a úsmevom na tvári rozdali počas tretej a štvrtej prestávky adresátom. Akcia mala dobrý ohlas a množstvo rozdanej pošty hovorí aj o veľkom záujme študentov o túto akciu. Aj keď sa hovorí, že je to gýčový americký sviatok, no naším poslaním a cieľom bolo rozdať a šíriť v priestoroch našej školy lásku, radosť a milé prekvapenie, že si na vás niekto spomenul.  Krabica, ktorá bola od rána umiestnená pri zastupovaní so vzormi lístočkov a cukríkmi umiestnenými v nej, bola úspechom sama za seba: študenti sa ponúkli sladkosťou a na konci dňa ostala úplne prázdna. Tak teda, znova o rok!

Zdroj: https://www.finance.sk/181719-kedy-je-valentin-a-ako-vznikol/