Vyhodnotenie zberu papiera

Odpad, jeho separovanie alebo recyklácia je stálym problémom ľudstva. Škodí hlavne životnému prostrediu, ekonomike a môžeme povedať, že aj nášmu zdraviu.

Každý jeden z nás vyprodukuje denne množstvo odpadu, ktorý skončí na skládkach alebo sa spaľuje namiesto toho, aby sme mu dali „druhý život“. Napríklad taký papier, ľahko sa recykluje a stále sa dá využiť na nespočetne veľa spôsobov jeho obnovy.

Ako určite viete, na našej škole sa tento rok konal zber papiera v dňoch 21. 10. až 27. 10. Spolu sme vyzbierali 6339 kg papiera a 713 kg kartónu.

Zapojili sa takmer všetky triedy a na prvých miestach sa umiestnili:

1. miesto: sekunda A – 1435 kg

2. miesto: kvarta A – 1394 kg​

3. miesto: príma A – 970kg (kartón a papier spolu)

Medzi najaktívnejších žiakov, ktorí prispeli patria:

1. miesto: Farkašová Alexandra (kvarta A): 1030 kg

2. miesto: Ivanič Ján (sekunda A): 407 kg

3. miesto: Ďurišová Diana (príma A): 377 kg

Ďakujeme každému, kto sa zúčastnil a samozrejme ďakujeme aj pedagogickému zboru a školskému parlamentu za dozor pri zbere.