Záujmové krúžky, útvary v školskom roku 2021/2022.

28. septembra 2021 

Bibiána Bónová

Máte voľný čas a radi by ste ho duchaplne využili, aj napríklad v kruhu svojich spolužiakov? Aj tento rok naša škola ponúka rôzne voľnočasové aktivity, ktoré vám umožnia rozvíjať vaše talenty a záujmy. Prinášame vám ich zoznam.

Názov a zodpovedný učiteľ:

Biblická olympiáda – Tamás Horváth

Ekonomická olympiáda – Miriam Krásna (skupina pokročilých)

Enviromentálny krúžok – Beáta Nociarová

Futbal- chlapci – Tomáš Adamovics

Chemický krúžok – Monika Gancznerová

Jazykový kvet – Hana Grófová

Krúžok biologickej olympiády – Mária Gábrišová

Krúžok chemickej olympiády- kategória B – Melinda Jonášová

Kultúrno-spoločenský krúžok – Adriena Medzihorská

Lektorovanie Šumu – Beáta Nociarová

Mládež Slovenského Červeného kríža – Iveta Ježová

Mladí monetárni ekonómovia – Miriam Krásna (skupina pokročilých)

Ochrana ľudských práv – Miriam Krásna (skupina pokročilých)

Programovanie – Marek Bencze

Stredoškolská odborná činnosť – Iveta Ježová

Španielska konverzácia – Slavomíra Juríková

Učíme sa po španielsky – Slavomíra Juríková

Vitajte vo svete francúzštiny – Hana Grófová

Volejbal- dievčatá – Tomáš Adamovics

Viac informácií vám poskytnú vedúci záujmových útvarov.