Zážitok na celý život

Piatok, štvrtého októbra – konkrétne štvrtá a piata hodina – výnimočný moment pre našich prvákov, ktorý sa traduje od nepamäti i na našom gymnáziu – imatrikulácie – slávnosť prijatia do cechu gymnaziálneho.
Na tento deň sa len tak nezabúda, pretože v telocvični, počas tých dvoch hodín, naši prváci zažívajú skvelú atmosféru, výborne zorganizovaný program, ktorý pre nich pripravovali tretiaci, veľa sa smejú, plnia rôzne úlohy a majú publikum, ktoré sa baví spolu s nimi a hlasno im tlieska.
Prváci počas tretej hodiny sedia  nedočkavo a čakajú tretiakov, ktorí im rôznymi farbami dúhy vymaľujú tváre a vyvedú ich na školský dvor, kde im prikazujú, aby sa trochu rozcvičili, potužili sa zmesou, no povedzme – zle chutiacim životabudičom, predtým, ako vstúpia do budovy telocvične.
Dostávame sa do ďalšej časti programu a to sú úlohy, ktoré naši prváci smelo plnia. Jedna z nich je jedenie jablka dvojicou, ďalšou je spievanie starších slovenských hitov alebo napríklad sa objaví aj úloha s balónom, ktorý je buď naplnený vzduchom alebo vodou. Taktiež sa nezabúda na úlohu, v ktorej musia súťažiť medzi sebou a do tváre sa im dostáva múka alebo tá úloha, v ktorej sa musia chytiť za ruky a spolupracovať, aby sa hula hoop obruč dostala na koniec ich radu.
Na záver prichádza vyhodnotenie, spravia sa záverečné fotky so všetkými zúčastnenými a všetci s úsmevom na perách odchádzame preč z telocvične, v ktorej sme všetci zažili veľa zábavy a tak dodržali i tento rok zábavnú, no neodmysliteľnú slávnosť prijímania prvákov medzi nás. Tak teda, veľa zdaru, milí naši nováčikovia!